Эрхэм хүндэт Интернет хэрэглэгч Та бүхнийг энэхүү вэб хуудсанд нэвтэрсэнд юуны өмнө талархал илэрхийлье. Мэдээллийн технологийн хөгжлийн эрин үед боловсролын хэрэгцээг орон зай, цаг хугацаанаас төдийлөн шалтгаалахгүйгээр хүртээмжтэй, нээлттэй, чанартай, үр ашигтай хангах тогтолцоо бүхий сургалтын орчинг бий болгоход оршино.

Оюутны нэвтрэх хэсэг

Багшийн нэвтрэх хэсэг© Copyright 2011 Е-Нээлттэй Сургуулийн IT баг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль.