ШУТИС Зайн Сургалтын веб

Welcome to CLOUD LMS

Зайн сургалтын систем

Багш нарт

Зайнаас оюутнуудад хичээл зааж, хичээлийн ирц, файлуудаа бүрэн хянах боломжтой

Оюутнуудад

Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүссэн үедээ хичээлээ үзэж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой

Бусад

Сошиал хэлбэрийн цахим хуудасанд хичээлээ үзэх нь хамгийн том давуу тал